Ciekawe Gry

gry planszowe i nie tylko

Prototypy – Jędrzejowska Kolej Dojazdowa 1958

Śledząc wątek o grach planszowych na forum g-p, trafiliśmy na wpis jednego z użytkowników o jego grze „Jędrzejowska Kolej Dojazdowa 1958”. Za zgodą autora Sławka „Zouave” publikujemy kilka rzutów projektu, wraz z opisem zasad. Przyznam, że po przeczytaniu tego opisu, nie wszystko jest dla mnie do końca jasne, ale całość wygląda interesująco. To zresztą nie jedyny pomysł Sławka, oparty na tej samej mechanice. Podobno przetestowane są już „Koleje Dolnośląskie 1932″, a do przetestowania czekają „Kolej Insterburdzka” (Prusy Wschodnie, lata 30-te) i „Kolej Żuławska (lata 30-te)”. 

Aby wykonać grę samodzielnie, nie potrzeba dużo nakładów, jeśli więc kogoś ten temat zainteresował, załączamy planszę i żetony w wersji do pobrania.

Kolej Jędrzejowska – mapa wersja 7 A 1

Kolej Jędrzejowska żetony

jedrzej1

jedrzej

Opis autora poniżej.

Jak w to grać?

:arrow: Do czego służy kolej?

Pytanie retoryczne. Kolej służy do przewozu osób i towarów.
Zatem gra o Kolejce Jędrzejowskiej służy do symulowania przewozów ludzi i towarów.

:arrow: Jak działa mapa?

Mapa to schemat linii wchodzących w skład Kolejki Jędrzejowskiej.

:idea: kolorowe kwadraty to stacje.

Dla celów gry mapa została podzielona na „kolory”. Kolory służą losowemu ustalaniu zadań (czyli co, skąd i dokąd mamy przewieźć).
Jak widać na mapie powyżej w grze występuje 8 kolorów: zielony, żółty, niebieski (kolor specjalny, o tym poniżej), jasnoniebieski, różowy, ciemnożółty, brązowy i khaki.

Na szkicu mamy przedstawione dwie stacje:
Kazimierza Wielka i Nagórzany. Obydwie są oznaczone kolorem brązowym.

Co oznaczają pola?
– pola w kolorze brązowym to tory główne stacji (czyli takie, z których wypuszcza się albo na które przyjmuje się pociągi). Inaczej rzecz ujmując w danym momencie na stacji Kazimierza Wielka – poza załadunkiem i wyładunkiem – może być na raz 3 pociągi (lub ewentualnie luźne parowozy, tj. bez pociągów, tzw. luzaki),
– pola ciemnoniebieskie z wagonikiem w środku to pola załadunkowe – cyfra nad oznacza ilość pociągów, , jakie na raz możemy załadowywać bądź wyładowywać na danej stacji (na stacji Kazimierza może to być na raz 12 pociągów),
– pole szare z parowozem to parowozownia – cyferka u góry oznacza liczbę stanowisk, czyli na raz możemy oporządzać (naprawiać bądź ładować węgiel i wodę) określonej liczbie parowozów – parowozownia Kazimierza wielka posiada 9 stanowisk (cyferka u góry).

Jak popatrzymy na stację Nagórzany, to posiada ona dwa tory główne czyli na raz na stacji może stać maksymalnie 2 pociągi oraz jeden tor załadunkowy, czyli na raz możemy na stacji ładować albo wyładowywać jeden pociąg. Parowozowni stacja nie posiada, bo to mała stacyjka gdzieś wśród kazimierskich pól zagubiona.

:idea: linie między stacjami

to szlak kolejowy – cyfra w owalu to liczba punktów niezbędna do tego, by pociąg przejechał ze stacji do stacji

:idea: pomarańczowe koło

to miejsce odgałęzienia torów poza stacją – nie jest to stacja, pociągi nie mogą się tutaj zatrzymywać, a jedynie mogą „skręcić” w bok – tutaj do bocznicy cegielni w Odonowie.

:idea: zielona cyfra „+1”

działa w razie przejazdu pociągu pasażerskiego – oznacza dodatkowy zarobek za przystanek osobowy (czyli miejsce gdzie tylko wsiadamy/wysiadamy, a gdzie nie może stać na razi więcej niż jeden pociąg).

Obrazek

:arrow: Rozpoczynamy grę

od wylosowania żetonów zadań. Na każdy kolor z kubeczka losujemy po dwa żetony zadań. Żetony pasażerów i towarów do danego koloru umieszczamy w jednym kubeczku. Po czym losujemy i umieszczamy na mapie w sąsiedztwie stacji. To stąd będziemy mogli towar/pasażerów wywieźć.
Każdy z graczy posiada (używamy pieniędzy z Railroad Tycoona) po 50 tysięcy złotych.
Może kupić parowozy.
Na początek nie za wiele. Parowóz kosztuje 30 tysięcy. Może (a raczej musi) też kupić do parowozu węgiel i wodę (koszt: 5 tysięcy).

Można rozpoczynać.

Gra dzieli się na tury (z wojennych gier nazywane etapami); w każdej turze każdy gracz porusza wszystkie swoje lokomotywy w dowolnej kolejności, albo ładuje/wyładowywuje pociąg albo ładuje paliwo do lokomotywy.
Kolejność w każdej turze na razie ustalamy losowo, jak mi wpadnie do głowy inny pomysł, to wtedy go przetestuję. Po zakończeniu ruchu wszystkich parowozów danego gracza gracz może kupować lokomotywy (o ile rzecz jasna ma pieniądz).

:arrow: Jak gramy

Każdy parowóz posiada 35 punktów ruchu gdy jedzie sam albo z pociągiem pasażerskim albo 25 punktów ruchu, gdy ciągnie pociąg towarowy. Każdy parowóz może po kolei przeciągnąć dwa pociągi – na tyle ma zapasu węgla i wody. Na żetoniku symbolizuje to cyfra odpowiednio 2 albo 1.
Każdy z graczy może kupić do pięciu swoich parowozów (oznaczonych jednym kolorem – kolor lokomotywy nie ma żadnego związku z kolorami towarów) oraz dokupywać później ze wspólnej puli parowozów (wtedy nie ma moje-twoje tylko każdy może kupić parowóz i go użytkować).

Każdy żeton pasażerów/towaru posiada symbol (pasażer/rodzaj towaru – na przykładzie np. gips), stację początkową (grube czarne litery – „Bocznica szlakowa Gartatowice”) oraz stację końcową (litery kursywą – „Stawiany Wąskie”). Jeśli parowóz nie znajduje się na stacji z towarem, to rzecz jasna musi do niej dojechać. Jak już powiedziałem kiedy jedzie sam, posiada 35 punktów ruchu.

Obrazek

Po dojechaniu parowóz stawiamy na torze z wagonikiem – załadunek trwa cały etap.

W następnym etapie, kosztem wszystkich punktów ruchu, przenosimy żeton towaru na parowóz (albo pod parowóz – ja wolę tak), sam parowóz obracamy na rewers albo przykrywamy „żetonem brak węgla”, jeśli jest to drugi pociąg po załadowaniu paliwa, a pociąg (czyli parowóz z żetonem zadania) ustawiamy na torze głównym.

Ruch pociągu polega na przesuwaniu żetonu parowozu ze stacji do stacji, wykorzystując posiadany limit punktów ruchu (czyli od 25 z towarem odejmujemy odpowiednią liczbę punktów, aż nam nic nie zostanie). Jeśli po przejechaniu między kolejnymi dwiema stacjami zapas punktów ruchu jest mniejszy od cyfry w owalu, pociąg ustawiamy na torze głównym stacji, do której udało nam się dojechać. Oczywiście co etap mamy nowy zapas punktów ruchu, aż nie dojedziemy do stacji docelowej. Gdyby okazało się, że stacja po drodze jest w całości zajęta (np. w Nagórzanach na brązowych polach stoją dwa pociągi), wjazd na stację jest niemożliwy – musimy czekać na wcześniejszej stacji na zwolnienie któregokolwiek toru. Żeby wjechać na stację nie wystarczy, że mamy wolny tor załadunkowy (tor taki nie służy do przyjmowania pociągów na stację).
Pomarańczowe koła nie służą do postoju, więc pociąg musi przejechać z Kazimierzy do Nagórzan (albo na bocznicę w Odonowie), na kółku zatrzymać się nie może.

Po dojechaniu do stacji końcowej stawiamy pociąg na tor załadunkowy. Pełny etap (czyli kolejny) trwa rozładunek towaru.
Po rozładunku rzucamy kością „10” – wynik „0” oznacza awarię lokomotywy – bez względu na zapas paliwa lokomotywa jedzie do parowozowni na naprawę (czas trwania naprawy: 1 pełny etap, koszt naprawy: 5 tysięcy złotych). Rozładunek polega na ściągnięciu z lokomotywy żetonu towaru/pasażerów i umieszczeniu go na boku („odrzuceniu”) Żeton wróci do gry wtedy, gdy wszystkie żetony z danego koloru zostaną wylosowane). Gracz losuje z danego koloru (tego, który dowiózł, a nie na który dowieziono) kolejny żeton i umieszcza go obok pól stacji początkowej. Gracz liczy zarobek („nabija na kasę” ;-) ) . W przypadku pociągów towarowych za każdą stację liczy 1 tysiąc złotych, włącznie ze stacją początkową (nawet jeśli jest to bocznica) i stacją końcową (także nawet wtedy, gdy jest to bocznica). W przypadku pociągów osobowych liczy dodatkowo za każdy „+1” na przejechanej trasie.
Wybiera kasę z kasy. Po poruszeniu wszystkich parowozów może dokonywać zakupu nowych parowozów.
Jeśli lokomotywa spali cały zapas węgla, kosztem wszystkich punktów ruchu (cały etap) na polu lokomotywowni albo na polu wieży wodnej może za 5 tysięcy złotych załadować nowy zapas paliwa i wody. Przy czym pola z wieżą wodną nie służą do naprawy lokomotyw.
Zaś nowe lokomotywy można ustawić tylko na stacjach z parowozownią.

:arrow: Kolej Cukrowni „Włostów”.
Oznaczona kolorem niebieskim, podobnie jak linia w tym kolorze. Po tej linii mogą poruszać się wyłącznie lokomotywy Cukrowni (oznaczone burakiem cukrowym). Parowozy kolejkowe należą do wspólnej puli, czyli każdy może kupić dowolną ich ilość (parowozów jest jednak 5). 
Towar może jechać ze stacji na linii cukrowniczej (z Włostowa) do stacji Kolei Jędrzejowskiej, ale wtedy do stacji stycznej (Jachimowice – oznaczona na niebiesko-żółto), dalej w Polskę musi pociąg pociągnąć lokomotywa kolejkowa). Możliwa jest rzecz jasna sytuacja odwrotna czyli towar „z Polski” ma jechać do Włostowa i wtedy do stacji stycznej jedzie lokomotywą kolejkową, od stycznej do cukrowni tylko lokomotywą cukrowniczą. Cukrownia posiada własną parowozownię i tylko tam można remontować i nawęglać parowozy cukrownicze. Oczywiście nie mogą one wyjeżdżać poza stację Jachimowice tak jak i parowozy kolejkowe nie mogą wjeżdżać na linię oznaczona burakiem ;-).

:arrow: Ilość graczy, czas gry

Ilość graczy: 1-3 (gra solo jest jak najbardziej możliwa).
Czas gry: nieoznaczony (w zasadzie możemy się umówić o czas gry, tj. albo do osiągnięcia jakiegoś warunku (ilość lokomotyw, ilość pieniędzy, etc), albo możemy grać aż nam się nie znudzi.

Jak działa ruch pociągów w grze:


Obrazek


Lokomotywa luzem (bez pociągu) posiada na każdą turę zapas 35 punktów ruchu na turę. Lokomotywa ciągnąca pociąg towarowy posiada zapas 25 punktów ruchu na turę.

1. Tura.
Lokomotywa rozpoczyna ruch na stacji Rataje Wąskie.
Kosztem 5 punktów ruchu dojeżdża do stacji, na której znajduje się żeton zadania (przewieźć materiały budowlane, dajmy na to cement portlandzki, ze Szczucina Wąskiego do Bogorii).
Ponieważ stacja jest cała pusta, lokomotywa wjeżdża na nią i ustawia się na torze załadunkowym (pole z wagonikiem). Koniec tury.

2. Tura
W turze drugiej lokomotywa wydaje cały zapas punktów ruchu na załadunek – parowóz przykrywamy żetonem zadania – na szkicu specjalnie został drugi, by widać było, jak to wyglądało przed załadunkiem). Tura kończy się.

3. Tura
Prowadzony przez parowóz Px48-1737 pociąg towarowy relacji Szczucin Wąski – Bogoria wyrusza w trasę. Lokomotywa dysponuje 25 punktami ruchu (ciągnie ciężki skład z cementem).
Najpierw wydaje 5 punktów, dojeżdża do stacji Rataje. 25-5=20. Zostaje 20 punktów.
Jedzie ze stacji Rataje do stacji Zborówek. Wydaje 9 punktów ruchu. 20-9=11. Zostaje 11 punktów.
Jedzie ze stacji Zborówek do stacji Łubnice. Wydaje 6 punktów ruchu. 11-6-5. Zostaje 5 punktów ruchu.
Jedzie ze stacji Łubnic e do stacji Sieragi. Wydaje 5 punktów ruchu. 5-5=0. W tej turze pociąg się już najeździł.

4. Tura.
Pociąg ze stacji Sieragi jedzie do stacji Rytwiany. Wydaje 9 punktów. 25-9=16. Zostaje 16 punktów.
Jedzie ze stacji Rytwiany do Staszowa. Wydaje 3 punkty. 16-3=13. Zostaje 13 punktów.
Jedzie ze Staszowa do Dobrej-Sztombergów. Wydaje 8 punktów. 13-8=5. Zostaje 5 punktów. DO następnej stacji jest (Bogoria) 8 punktów, zatem lokomotywa ma za mało punktów (czasu!!!) by dojechać do kolejnej stacji. kończy turę w Dobrej.

5. Tura
Pociąg jedzie z Dobrej do Bogorii wydając 8 punktów. Stacja wolna (wszystkie trzy pola torów głównych są wolne), więc jazda możliwa. Pociąg od razu ustawiamy na torze załadunkowym. W następnym etapie go wyładujemy.

6. Tura
Kosztem wszystkich punktów ruchu pociąg rozładowujemy.
Żeton towaru idzie do worka (został zużyty), gracz nalicza kasę.
Za każda stację, włącznie z początkową i końcową 1 tysiąc.
9 stacji = 9 tysięcy złotych polskich za przewóz cementu ze stacji stycznej w Szczucinie do stacji głównej Bogoria.


 

Reklamy

8 comments on “Prototypy – Jędrzejowska Kolej Dojazdowa 1958

 1. Kindziuk
  18 Maj 2014

  są ciekawsze pomysły gier na g-p, więc nie bardzo rozumiem czemu akurat o tym piszecie? znajomości? Swoją drogą dziwie się, że żaden znany portal nie podjął się tematu/cyklu/serii o projekach gier, które użytkownicy pokazują w sieci.

 2. Zouave
  18 Maj 2014

  Mnie np. większość gier euro kompletni e nie interesuje. Więc mówienie, ze coś jest albo nie jest ciekawsze jest obarczone subiektywizmem. Poza tym żadne znajomości, ja się nikomu nie wpraszam. A takich gier o tematyce kolejowej jak moja w Polsce nie ma i nie wiem, czy ktokolwiek podobną choćby zrobił. Jeden lubi marchewki siać, drugi przestawiać parowoziki wąskotorowe.

 3. woj_settlers
  18 Maj 2014

  Najczęściej pisze na blogu o grach, które mnie interesują. A to wygląda interesująco, nadaje się do druku i zagrania. Nie widzę powodu, dlaczego o tym nie pisać.
  A pomysł może faktycznie fajny i cykl o projektach gier jak najbardziej może się u nas pojawić. Nie potrzeba do tego znajomości.

 4. Zouave
  18 Maj 2014

  Przede wszystkim nie ma żadnych znajomości. Po drugie jak kogoś sprawa zainteresuje, to jestem gotów klepać te kolejki do zanudzenia. Mnie się to po prostu niesamowicie podoba. Już prawie skończyłem Kolejkę Żuławską i zabiorę się za Kujawską. Ta-joj!

  • Piotr K.
   8 października 2016

   Czy mogę prosić o pliki z innymi dostępnymi mapami?
   Jak dla mnie gra wspaniała.

   • Zouave
    15 listopada 2016

    Witaj Piotrze. Mejla proszę i wysyłam bez zastanowienia. Przerobiłem mapę – wstawiłem ją na mapę 100 WIG (wojskowa operacyjna z międzywojnia). Wygląda zabójczo, aczkolwiek jeszczenie drukowałem w kolorze.

   • Piotr K.
    16 listopada 2016

    Wielkie dzięki! Mój mejl to p.marlowe@wp.pl.
    Ja też uwielbiam przestawiać wagoniki 🙂

 5. Zouave
  15 listopada 2016

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Informacja

This entry was posted on 18 Maj 2014 by in Inne and tagged , , .
%d blogerów lubi to: